M A S E R I P R A H A .C Z - Nevidomí maséři Praha s.r.o. Praha 4 Háje

Náhradní plnění v Masérském studiu Antala CHPM (Chráněné pracovní místo)

Náhradní plnění - zaměstnávání OZP (ZPS)

Poslední aktualizace: 3. ledna 2015

Odběrem služeb od masérského studia Antala si zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mohou zajistit náhradní plnění nejen v roce 2012/2013, ale i dále a splnit tak svou povinnost dle zákona o zaměstnanosti, který se týká zaměstnávání OZP, čili osob se zdravotním postižením (dříve ZPS - se změněnou pracovní schopností). Zaměstnávání zrakově handicapovaných osob je důležité společenské téma. Od 1. ledna 2012 platí novela zákona o zaměstnanosti a změny se týkají i náhradního plnění. Jste na ně připraveni? My ano! Více se dozvíte v článku Náhradní plnění - hlavní změny. Pro změny v zaměstnávání OZP (dříve ZPS) v r. 2012 přejdětě na stránky MPSV.

Náhradní plnění 2015

CHPM – Chráněné pracovní místo: MASÉRSKÉ STUDIO ANTALA je připraveno Vám s náhradním plněním pro rok 2012 pomoci. Na Vás zbývá skutečně málo:

 • Vyberete si z naší nabídky masáží poskytované zrakově handicapovanými maséry či masérkami a my Vám zajistíme profesionální služby a dlouhodobou spolupráci
 • Vystavíme Vám potvrzení o odběru náhradního plnění a potvrzení o tom, že zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením
 • Tato potvrzení doručíte úřadu práve Je to snadné, e-mail:!
 • Zákon a vyhláška o zaměstnanosti na téma povinný podíl a náhradní plnění

  Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9

  Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je povinen poskytnout zaměstnávání OZP (osobám se zdravotním postižením; dříve ZPS - se změněnou pracovní schopností) ve výši povinného podílu na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen povinný podíl). Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%.

  §18 (1) vyhláška č. 518, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

  Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

  V případě zájmu o odběr našich masérských služeb (a o nahradní plnění povinnosti zaměstnávání OZP) nás prosím kontaktujte.

  Další informace najdete zde: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část třetí:

  Náhradní plnění podporuje zaměstnávání zrakově postižených a zlepšuje jejich životní podmínky

  Osoby se zrakovým handicapem mají vytříbený hmatový cit pro masáže. Naše masérské studio pomáhá zrakově handicapovaným spoluobčanům tím, že pro ně vytváří pracovní místa. Zaměstnávání nevidomých jim dává možnost uplatnění, rozvoje a důstojného života. A Vy můžete čerpat náhradní plnění, splnit povinný podíl a značně ušetřit.

  Novela zákona o zaměstnávání důchodců a občanů OZP (dříve ZPS)

  Od roku 2010 došlo k významným změnám v zaměstnávání důchodců starobních i důchodců invalidních. Obě skupiny mohou podnikat nebo pracovat neomezeně. Výraznou změnou v oblasti zaměstnávání důchodců je novela zákona o důchodovém pojištění platná od roku 2010. V současné době neplatí, že nárok na výplatu důchodu má zaměstnaný důchodce jen při uzavřeném pracovním poměru nebo dohodě o pracovní činnosti nepřesahujícím délku jednoho roku.